Compliance

Compliance bliver stadig vigtigere globalt og har i et godt stykke tid haft stor betydning for os inden for rammerne af vores sociale ansvar.

TILBAGE

Compliance: Hvad betyder det?

"Compliance" betyder "tilslutning til" eller "overholdelse af" bestemte regler eller forbud, især som anført i den bindende lovgivning, som for eksempel

 • Forbud mod konkurrenceforvridende adfærd
 • Forbud mod at tildele eller tage imod upassende fordele
 • Forbud mod manglende overholdelse af erhvervsmæssige sikkerhedsbestemmelser
 • Arbejdsforhold osv.

Det er ikke alene bestemmelserne i det land, hvor KONICA MINOLTA er aktiv i de respektive tilfælde, som er relevante, i mange tilfælde også udenlandske juridiske bestemmelser (f.eks. i USA, EU, Storbritannien). Krænkelser kan medføre betydelige og eksistenstruende sanktioner, også selv om den begåede fejl ikke er relateret til det fremmede land.

Compliance omfatter overholdelsen af vores virksomheds etik, som er nedlagt i vores Adfærdsretningslinjer/kodeks og stilles til rådighed for den enkelte medarbejder via inter-/intranettet og har den højeste prioritet for alle vores handlinger og virksomhedsaktiviteter. Vi forpligter os udtrykkeligt til vores ansvar, ikke alene for at opnå vækst, men også for at leve op til vores sociale ansvar og bidrage til samfundet.

Derfor introducerede KONICA MINOLTA foranstaltninger på et tidligt stadie:

 • Støtte til corporate social responsibility (CSR)
 • Adfærdskodeks (retningslinjer)
 • Konica Minolta Group Adfærdsretningslinjer
 • for at fremme passende adfærd.

Det er vores fælles opgave fortsat at leve op til dette ansvar. Det kræver vores konstante bestræbelser også at overholde de gældende regler i fremtiden. Det er derfor, at vi hermed ønsker at understrege den særlige betydning af "Compliance", også for KONICA MINOLTA.

Compliance: Hvorfor er det vigtigt?

Hos KONICA MINOLTA er overholdelse af lovgivning og virksomhedsreguleringer en selvfølge.

I praksis viser det sig dog, at lovovertrædelser i virksomheder alligevel ikke kan udelukkes. Selv uinvolverede medarbejdere informerer ikke overordnede eller de ansvarlige personer om lovbrud, enten på grund af uvidenhed, en formodet beskyttelse af virksomheden, frygt for ulemper eller misforstået kollegialitet.

Vi er klar over, at den blotte viden om lovovertrædelser kan være virkelig belastende, også for ellers ikke-involverede medarbejdere. De skifter mellem loyalitet over for selskabet og deres kolleger. De ønsker ikke at anklage nogen uretmæssigt, men de ønsker heller ikke at dække over ulovlig adfærd eller være medansvarlige for eventuelle skader som følge af det.

Overtrædelser af compliance, der ikke afsløres, kan hurtigt få et eksistenstruende omfang og have massive konsekvenser for alle involverede, især når de kompetente myndigheder allerede har taget notits af overtrædelserne.

Compliance: Hvordan virker det?

Compliance betyder også at beskytte overholdelsen af lovbestemmelser og virksomhedsregler og støtte medarbejderne i at gøre dette.

Til dette formål har vi skabt de nødvendige strukturer til at sikre

 • Kendskab til reglerne
 • Orientering om/hjælp til den korrekte adfærd
 • Opdagelsen af ​​eventuelle overtrædelser/mangler