Socialt ansvar

Vores CSR-aktiviteter er baseret på Konica Minoltas ledelsesfilosofi, "Skabelsen af ny værdi", og på vores charter for virksomhedsadfærd. Vi bestræber os på at leve op til samfundets tillid og forventninger ved at leve op til ansvaret over for alle dets interessenter og ved at bidrage til realiseringen af et bæredygtigt samfund.

TILBAGE

Vores CSR-aktiviteter

Konica Minolta har tiltrådt FN's Global Compact, som er de universelt anerkendte principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi har ligeledes tilsluttet os Global Compact Japan Network (GC-JN).

Det er koncernens politik at respektere og overholde disse og andre universelle principper, som er formuleret i Konica Minoltas vejledning til beskrivelsen af virksomhedens adfærd, som deles globalt og dermed bidrager til at sikre, at vi overholder disse universelle principper.

Lær mere om vores CSR aktiviteter